Doesjka (November 2013)

Auteur: André Praga

Regie: Annoesjka Breemans

KORTE UITLEG OVER HET TONEELSTUK

Nieuw Ophasselts Toneel - Doesjka (2013)

Doesjka

Ergens in de Oeral ligt een dorpje, ontdaan van de luister en de luxe die de adel en de rijken er vroeger tentoonspreidden. Dokter Semen Pavlovski brengt er zijn leven in eenzaamheid door. Matrena, de vroedvrouw, komt hem af en toe opzoeken en op een dag vertelt ze hem dat ze droomde dat hij een mooie, lieve dochter had, Doesjka.

Hij speelt zo intens met het droombeeld van Doesjka, dat ze een deel van hemzelf wordt en zin geeft aan zijn leven. Het irreële verdringt meer en meer de realiteit.

In de luxewinkel van Raspov wordt een volledige damesuitzet besteld en Raspov, zijn eerste couturière Annoesjka en de vrouw van de rechter, Tatiana Rosinka, vragen zich af of Semen Pavlovski gaat trouwen, en vooral met wie? Van Semen krijgen ze geen antwoord, dus wordt er druk geroddeld.

Semen vindt dat Doesjka een moeder moet hebben, dus stuurt hij zijn knecht Mitsjka er op uit om zijn vroegere geliefde Polinka bij hem thuis uit te nodigen om kennis te maken met haar dochter. Deze oude operazangeres, die een liederlijk leven leidde met haar vele minnaars, leeft nu eenzaam bij de gratie van vroedvrouw Matrena en gaat op de uitnodiging in.

Semen haalt herinneringen op, want ooit was hij smoorverliefd op haar, maar de prima donna negeerde hem. Van toen af bande Semen elke vrouw uit zijn leven. Polinka heeft hij echter nooit kunnen vergeten. Zal Semen haar kunnen overhalen de moeder van zijn dochter te zijn?

CAST

Bram Depouillon, Geert Van de Mergel, Griet Blaton, Karine Bauwens, Mark Hellinckx, Sandy Sevenois, Sophie Van Cranenbroeck

FOTO's

IN DE PERS