Jeruzalem, mijn gesel en verlossing (April 2010)

Auteur: Fons Vinck

Regie: Herbert Van Herzeele

KORTE UITLEG OVER HET TONEELSTUK

Nieuw Ophasselts Toneel - Jeruzalem mijn gesel en verlossing (2010)

Er zijn al heel wat passieverhalen geschreven en verfilmd, met wisselend succes. Allemaal trachten ze de waarheid te achterhalen via allerlei bronnen.

Toch heeft elk stuk zijn eigen verhaal. De personages verschillen van karakter en de dialogen zijn enigszins anders opgebouwd. Ons streefdoel was vooral mensen van vlees en bloed de revue te laten passeren. De agressie, de zwakte, het verdriet en alle andere menselijke emoties moesten tot uiting komen. Actie en ingetogenheid wisselen mekaar af.

Ondersteund door muziek en zang mag dit toneelwerk de mensen niet onberoerd laten. Onze vurige wens is dat het publiek er stil van wordt en even blijft stilstaan bij wat er zich toen heeft afgespeeld. Bleef dit een drama of betekende het juist de verlossing van de mens?

CAST

Nieuw Ophasselts Toneel - Jeruzalem mijn gesel en verlossing (2010)

FOTO's