HISTORIEK

PRODUCTIE

RESERVEREN

CONTACT

ALLERLEI

Geelzucht - November & December 2006

AUTEUR : Guy Didelez
REGISSEUR : Marijke De Bisschop  

Korte uitleg over het toneelstuk

  In het 'Institut Pimprenelle', een kleine eliteschool voor de betere klasse, werken een aantal leerkrachten die balen van het onderwijs. Elk van hen zoekt een manier om de dagelijkse sleur te overleven. Voor de een is het de drank, voor de ander de dictatuur, voor een derde zijn het de peppillen. De directrice bijt zich vast in allerhande futiliteiten. Maar dan komt een nieuwe, idealistische en wereldvreemde leraar de rangen 'versterken'. Zal hij zich aanpassen aan de geldende gebruiken? Zal hij zijn wereldvreemd idealisme verliezen of zijn eigenheid behouden.

ACTEURS

Directrice :   Ira Coessens
Cor, leraar economie en aardrijkskunde :   Lieven Blaton
Willy, leraar godsdienst :   Marc Hellinckx
Gilbert, leraar Nederlands :   Jan Loubin
Yvette, lerares plastische opvoeding :   Anaïs Nies

foto's